http://www.banbkk.org
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าแรก

 อาคารสำนักงานให้เช่า

 อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

 Service Office

 ติดต่อเรา

อาคารจี พี เฮ้าส์

อาคารจี พี เฮ้าส์

// อาคารสำนักงานให้เช่า อาคาร จีพี เฮ้าส์ GP House ถ.สุรวงค์ สถานที่ตั้งถนน สุรวงค์ ค่าเช่าสำนักงาน 500 บาท/ตรม./เดือน ค......

อ่านต่อ
 อาคาร ไทยสมุทร

อาคาร ไทยสมุทร

// อาคาร ไทยสมุทร Ocean Insurance Building ถ.สุรวงค์ สถานที่ตั้งถนน สุรวงค์ ค่าเช่าสำนักงาน 550 บาท/ตรม./เดือน ค่าน้ำ ......

อ่านต่อ
อาคาร จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์

อาคาร จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์

// อาคารสำนักงานให้เช่า อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ Juwellery Center Building ถ.สุรวงศ์ สถานที่ตั้งถนน สุรวงค์ ค่าเช่าสำนักง......

อ่านต่อ
อาคาร บางกอกสหประกันภัย

อาคาร บางกอกสหประกันภัย

// อาคารสำนักงานให้เช่า อาคาร บางกอกสหประกันภัย Bangkok Union Insurance ถ.สุรวงศ์ สถานที่ตั้งถนน สุรวงค์ ค่าเช่าสำนักงาน 550 ......

อ่านต่อ
อาคาร วอลล์สตรีท

อาคาร วอลล์สตรีท

// อาคารสำนักงานให้เช่า อาคาร วอลล์สตรีท ทาวเวอร์ Wall street Tower ถ. สุรวงศ์ ใกล้ BTS ศาลาแดง สถานที่ตั้งถนน สุรวงค์ ค่าเช่าส......

อ่านต่อ
อาคาร จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์

อาคาร จูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์

// อาคารสำนักงานให้เช่า อาคารจูเวลเลอรี่ เซ็นเตอร์ สถานที่ตั้งถนน สุรวงค์ ค่าเช่าสำนักงาน 440-500 บาท/ตรม./เดือน ค่าน้ำ ......

อ่านต่อ
อาคาร กิจพาณิชย์

อาคาร กิจพาณิชย์

// สำนักงานให้เช่า อาคารกิจพาณิชย์ Kitpanit Building ถ.สุรวงค์ ใกล้ BTS สีลม สถานที่ตั้งถนน สุรวงค์ ค่าเช่าสำนักงาน 420 บาท/ต......

อ่านต่อ
อาคาร เอกอุดม

อาคาร เอกอุดม

สำนักงานให้เช่า อาคารเอกอุดม Ake U-dom Building ถ.มหาเศรษฐ์ เขตบางรัก อาคาร8 ชั้น พื้นที่สำนักงานให้เช่าทั้งอาคารประมาณ 2000 ตรม. เป็นพื้นที่ขนาดเล็ก......

อ่านต่อ
อาคาร สกุลไทย

อาคาร สกุลไทย

// อาคารสำนักงานให้เช่า อาคารสกุลไทยSkulthai Buildingถ.สุรวงค์ อาคารสูง42 ชั้น พื้นที่สำนักงานให้เช่าทั้งอาคาร 18,000 ตารางเมตร สถาน......

อ่านต่อ
อาคาร ส่งเสริมประกันภัย

อาคาร ส่งเสริมประกันภัย

// อาคารสำนักงานให้เช่า อาคารส่งเสริมประกันภัย Thai Development Insurance ถ.สุรวงค์ ใกล้ BTS ศาลาแดง สถานที่ตั้งถนน สุรวงค์ ค่า......

อ่านต่อ
อาคาร หวั่งหลี

อาคาร หวั่งหลี

// อาคารสำนักงานให้เช่า อาคารหวั่งหลี Wanglee Building ถ.สุรวงศ์ สถานที่ตั้งถนน สุรวงค์ ค่าเช่าสำนักงาน 500-550 บาท/ตรม./เ......

อ่านต่อ
อาคาร บิสโก้

อาคาร บิสโก้

// อาคารสำนักงานให้เช่า อาคารบิสโก้ Bisco Building ถ.ทรัพย์ ใกล้สถานทูตรัสเซีย สถานที่ตั้งถนน ทรัพย์ ค่าเช่าสำนักงาน 310-330......

อ่านต่อ
view

 หน้าแรก

 อาคารสำนักงานให้เช่า

 อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

 ติดต่อเรา

view